Simptomi koronavirusa u mnogočemu su slični simptomima prehlade i gripe te ih je stoga korisno naučiti razlikovati
S ciljem provođenja mjera i aktivnosti na sprječavanju i suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa, apeliramo na građane da budu posebno oprezni i pridržavaju se mjera prevencije!
Broj: 279/20 Datum: 18.03.2020.godine Na temelju Odluke Vlade FBiH o proglašenju stanja nesreće u FBiH, broj 408/2020, kao i Naredbe Federalnog stožera civilne zaštite FBiH broj: 14-40-6-148-1420 od 17.03.2020.godine donosi se:
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u području dijela grada sjeverno od Trgocoopa, a posebno ulice H.S.Kosače, ul. fra. Lovre Šitovića, Vukovarska, dio ulice Hrvatskih branitelja, ulica IV brigade HVO–a Stjepana Radića, dio ulice A.G.…

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630