Dobrodošli dragi posjetitelji...

Pogledajte fotogaleriju slapova Kravice

Pogledaj Druge ljepote

Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u Pregrađu, ulica Sv. Ivana Pavla II, ulica fra Petra Bakule, ulica fra Nikole Ivankovića, da će ...

Opširnije

Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu na području sjeverno od Trgocoopa, a posebno ulice Hercega Stjepana Kosače, ulice fra...

Opširnije

parkovi oaza u kamenu ljubuski

Parking

Svakodnevna i očigledna i trajna pojava parkiranja...

Vodoopskrba i kanalizacija, pročišćavanje otpadnih voda

Na području općine Ljubuški nalazi se čitav...

Održavanje zelenih površina

Radovi na održavanju i uređenju javnih zelenih pov...

Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

Na području općine postoji veliki broj lokalnih ne...

Održavanje i uređenje gradskog groblja

Uprava groblja brine o grobljima kroz redovito odr...

Poslovna jedinica Kravica

Poslovna jedinica „Kravica“ - JP &bdqu...

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630