Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu u donjem gradskom području, da će zbog saniranja kvara na zasunima (ventilima) u Ulici sestara Milosrdnica, doći do prekida isporuke vode dana 03.svibnja 2019.godine, u vremenu od 08:00 do…
Zbog  kiše koja  pada posljednjih dana  došlo je do pojave mutnoće na vrelu rijeke Vrioštice, a time i na vodozahvatu vodovoda Ljubuški. Pregledom je utvrđeno da mutnoća prelazi granicu dozvoljenu Pravilnikom, odnosno da prelazi vrijednosti dozvoljene za vodu za piće.
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu na području od Vitine do Donjih Radišića, da će zbog saniranja iznenadnog kvara, nastalog na vodovodnoj cijevi Ø 125, doći do prekida isporuke vode dana 03. travnja 2019.godine u…
Na temelju čl. 17. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostale vodotoke na području općine Ljubuški(Službeni glasnik općine Ljubuški broj: 4/18) čl. 3., 4., 5., 6., Pravilnika o postupku,…

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630