Na temelju čl. 17. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostale vodotoke na području općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški broj: 4/18) čl. 3., 4., 5., 6., Pravilnika o…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u području dijela grada sjeverno od Trgocoopa, a posebno ulice H.S.Kosače, ul. fra. Lovre Šitovića, Vukovarska, dio ulice Hrvatskih branitelja, ulica IV brigade HVO - a Stjepana Radića, dio…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu u gornjem gradskom području, da će zbog saniranja kvara, nastalog na vodovodnoj cijevi na području „Radišića Donjih“, doći do prekida isporuke vode dana 20.rujna 2019.godine, u vremenu od 10:00…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu u gornjem  gradskom području, (od hotela do općine, te dio ulice IV brigade HVO –a Stjepan Radić), da će zbog saniranja kvara u ulici Hrvatskih branitelja, doći do prekida…

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630