Prijavite kvar na broj telefona 063/771-300

Prijedlog za provjeru - Sumnja na kvar

Ukoliko je došlo do kvara na vašoj vodovodnoj instalaciji molimo da nas kontaktirate putem ovoga OBRASCA radi što efikasnijeg pružanja naše usluge. Unaprijed zahvaljujemo!

Predlažem da se provjeri priključak na/kod objekt/a u vlasništvu:*
Potrošački broj:*
Broj vodomjera:*
Gdje se nalazi vodomjer, te opis mjesta :*
Sumnjam da se radi o kvaru na temelju sljedećeg:*
Sigurnosti ključ (unesite):

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630