Prijavite kvar na broj telefona 063/771-300

Prijedlog za provjeru - Sumnja na neovlaštenu potrošnju

Ukoliko imate opravdanu sumnju da netko vrši neovlaštenu potrošnju, molimo Vas da popunite sljedeći obrazac uz napomenu da je svako polje obavezno popuniti! Unaprijed Hvala!

Predlažem da se provjeri vodovodni priključak na/kod objekt/a u vlasništvu:*
Koji se nalazi u:*
Opis mjesta:*
Sumnjam da se radi o neovlaštenoj potrošnji na temelju sljedećeg:*
Sigurnosni ključ (prepišite):

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630