Održavanje zelenih površina

Redovna održavanja zelenih površina unutar grada Ljubuškog su aktivnost koju naši djelatnici obavljaju svakodnevno.

Redovita košnja gradskih travnatih površina i sakupljanje otpada su aktivnosti koje najčešće ponavljamo kako bi grad u svakom trenutku bio uredan i čist.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630