Obavijest o prekidu isporuke vode

Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u ulici Hrvatskih branitelja (od zgrade doma zdravlja do zgrade pošte) da je zbog iznenadnog kvara na vodovodnoj cijevi došlo do obustave isporuke vode.

Djelatnici vodovoda rade na saniranju istoga, te će se izvršiti određena prespajanja, tako da se očekuje da će manji broj korisnika biti bez vode.

Prilikom ponovnog puštanja i dolaska vode moguće je pojavljivanje kraćeg zamućenja, pa upozoravamo potrošače da obrate pažnju na isto. U tom slučaju ispustiti vodu na nekom potrošaču dok se ne izbistri.

Molimo korisnike za strpljenje i zahvaljujemo se na razumijevanju.

JP „PARKOVI“ d.o.o . Ljubušk
Nikica Vučić ,mag.oec.   

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630