Uređenje zelenih površina

Svake godine pred proljeće i ljeto se trudimo naš Grad održavati svježim i urednim.

Sadnjom cvijeća na gradskim površinama, održavanjem travnjaka, čišćenjem ulica i sl. želimo svima priuštiti ugodan boravak u Ljubuškom

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630