OBAVIJEST O PREKIDU ISPORUKE VODE

Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu na području sjeverno od Trgocoopa, a posebno ulice Hercega Stjepana Kosače, ulice fra Lovre Šitovića, Vukovarska, dio ulice Hrvatskih branitelja, ulica IV brigade HVO-a Stjepana Radića, dio ulice Antuna Gustava Matoša, te dio Donjih Radišića i Plantaže, da će zbog radova na vodovodnoj cijevi Ø 500 mm na potezu Kokot doći do prekida vodoopskrbe dana 28.12.2020.godine (ponedjeljak) u periodu od 09 do 17 sati.

Dana 26.12.2020. došlo je do pucanja cijevi na pomenutom potezu. Djelatnici JP „Parkova“ rade na sanaciji istog tako da se uredna vodoopskrba očekuje tijekom dana.

Prilikom ponovnog puštanja vode u mrežu i dolaska do potrošača moguće je da se javi kraće zamućenje, stoga upozoravamo potrošače da obrate pažnju na isto. U tom slučaju ispustiti vodu na nekom potrošaču dok se ne izbistri.

Molimo korisnike za strpljenje i zahvaljujemo na razumijevanju.


JP „PARKOVI“ d.o.o . Ljubuški   

v.d.direktor. Nikica Vučić ,mag.oec.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630