OBAVIJEST O PREKIDU ISPORUKE VODE

Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu na području sjeverno od Trgocoopa, a posebno ulice Hercega Stjepana Kosače, ulice fra Lovre Šitovića, Vukovarska, dio ulice Hrvatskih branitelja, ulica IV brigade HVO-a Stjepana Radića, dio ulice Antuna Gustava Matoša, te dio Donjih Radišića i Plantaže, da će zbog radova na vodovodnoj cijevi Ø 200 mm na mjestu izgradnje novog kružnog toka „Plantaža“ doći do prekida vodoopskrbe dana 23.06.2020.godine (utorak) u periodu od 08 do 17 sati.

U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi, a korisnici će biti naknadno obavješteni o novom terminu izvođenja radova.

Prilikom ponovnog puštanja vode i dolaska potrošača moguće je da se javi kraće zamućenje vode, pa upozoravamo potrošače da obrate pažnju na isto. U tom slučaju ispustiti vodu na nekom potrošaču dok se ne izbistri.

Molimo korisnike za strpljenje i zahvaljujemo na razumijevanju.


JP „PARKOVI“ d.o.o . Ljubuški
Vedran Markotić ,dipl.iur.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630