Obaviještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu na potezu Radišići Donji - Ljubuški, da je zbog iznenadnog pucanja glavne dovodne cijevi za grad, profila Ø 200, došlo do prekida vode u sjevernom dijelu grada i Radišića…
Poštovani, Sukladno planu redovnog održavanja zelenih površina za dan 09. rujna 2020.godine u vremenskom periodu od 08:00 do 11:00 sati JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški planira izvođenje radova na Trgu dr. Franje Tuđmana, točnije dio ulice od Addiko banke do raskrižja…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u Pregrađu, ulica Sv. Ivana Pavla II, ulica fra Petra Bakule, ulica fra Nikole Ivankovića, da će zbog radova na rekonstrukciji glavnog čvora vodovoda doći do prekida isporuke vode…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu na području sjeverno od Trgocoopa, a posebno ulice Hercega Stjepana Kosače, ulice fra Lovre Šitovića, Vukovarska, dio ulice Hrvatskih branitelja, ulica IV brigade HVO-a Stjepana Radića, dio ulice Antuna…

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630