Na temelju čl. 17. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostale vodotoke na području općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški broj: 4/18) čl. 3., 4., 5., 6., Pravilnika o…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu u gornjem gradskom području, da će zbog saniranja iznenadnog kvara, nastalog na vodovodnoj cijevi na području „Radišića Donjih“, doći do prekida isporuke vode dana 22.ožujka 2019.godine, u vremenu od…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u gornjem gradskom području, te dijela Radišića Donjih, Proboja da će zbog radova na vodovodnoj cijevi ACC 0 500 na području „Radišića Donjih”, doći do prekida u isporuci vode…
Zbog obilnih  kiša koje su padale posljednjih dana  došlo je do pojave mutnoće na vrelu rijeke Vrioštice, a time i na vodozahvatu vodovoda Ljubuški. Pregledom je utvrđeno da mutnoća prelazi granicu dozvoljenu Pravilnikom, odnosno da prelazi vrijednosti dozvoljene za vodu…

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630