Održavanje zelenih površina

Održavanje zelenih površina Održavanje zelenih površina

Radovi na održavanju i uređenju javnih zelenih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, neke činimo svakodnevno, neke tjedno ili mjesečno.

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva:

 1. košnja travnatih površina
 2. osnivanje novih površina te održavanje postojećih zelenih površina
 3. sadnja i održavanje sezonskog cvijeća, trajnica, ruža, grmlja, živica, drveća
 4. održavanje parkovskih klupa, košarica, fontane
 5. uređenje grada za Božićno-novogodišnje praznike
 6. pražnjenje i održavanje  kantica za otpad 
 7. održavanje oglasnih ploča sa osmrtnicama
 8. Čišćenje pijeska s ulica nakon obilnih kiša
 9. Ručno pometanje ulica i nogostupa  5 x tjedno, pranje ulica i nogostupa po potrebi
 10. Pražnjenje i održavanje kantica za otpad 5 x tjedno,održavanje oglasnih ploča
 11. Pometanje ulica i nogostupa obavljaju  tri djelatnika pri čemu su obuhvaćene ulice užeg dijela grada.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630